top of page

Kunngjøring om igangsatt arbeid med detaljreguleringsplan (og utbyggingsavtale) for Sløyfa - Bodø kommune

16.10.2023

Utsikt balkong leilighet 2.jpg
3D mod.png

Kunngjøring reguleringsplanarbeid for Hølandsveien 180A på Gan i Lillestrøm kommune

10.11.2023

bottom of page